طراحی روسازی کف های صنعتی

کد شناسه :7887
طراحی روسازی کف های صنعتی

طراحی روسازی کف های صنعتی و باراندازها برای باهای سنگین (شامل روسازی های آسفالتی ، بتنی ،بتن غلتکی و بلوکی ) تألیف : شاپور طاحونی و سید جواد میر محمدعلی - عمران - 1 : روسازی انعطاف پذیر ( آسفالتی ) 2 : روسازی بتنی (صلب )3 : روسازی با بتن غلتکی 4 : روسازی بلوکی 5 : مباحث تکمیلی - طراحی روسازی کف های صنعتی و باراندازها برای بارهای سنگین (شامل روسازی آسفالتی ، بتنی ،بتن غلتکی و بلوکی ) - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر