حقوق معماری ، کاملی

کد شناسه :17869
حقوق معماری ، کاملی

کتاب حقوق معماری ، محسن کاملی ، نازنین احمدی منش ، ثمره بیگدلی ، عارفه سادات سمنانی ، بهنام کیائی ، بهزاد نقدی ، معماری ، کتاب پرهام ، کلیات حقوق ، مالکیت ها و طرح ها ، مهندسین مشاور و پیمانکار ، افراز و تفکیک ملک ، آپارتمان نشینی و اجاره نشینی ، شورای عالی شهرسازی و معماری ، بافت فرسوده و حاشیه نشینی ، قرارداد ساخت ، بیمه اجباری ، تصرفات و دیوار فاصل ، مسئولیت مدنی در حرفه مهندسی ، حقوق معماری ، محسن کاملی ، نازنین احمدی منش ، ثمره بیگدلی ، عارفه سادات سمنانی ، بهنام کیائی ، بهزاد نقدی ، نشر گوهر دانش .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر