مروری بر روش های تولید انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب

کد شناسه :17874
مروری بر روش های تولید انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب

کتاب مروری بر روش های تولید انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب ، پوریا بی پروا ، مصطفی داوودی نژاد ، عمران ، کتاب پرهام ، ضرورت تولید انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب ، تصفیه بی هوازی و تولید بیوگاز ، پیل سوخت میکروبی ، کشت ریزجلبک و تولید بیودیزل ، سوزاندن لجن فاضلاب ، پیرولیز و گازی سازی لجن فاضلاب ، اکسیداسیون آب فوق بحرانی لجن فاضلاب ، هیدرولیز حرارتی لجن فاضلاب ، تولید سوخت های زیستی از لجن فاضلاب ، شاخص های انتخاب تکنولوژی تولید انرژی از فاضلاب ، کتاب مروری بر روش های تولید انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب ، پوریا بی پروا ، مصطفی داوودی نژاد ، نشر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر