نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی و توسعه منطقه ای

کد شناسه :17916
نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی و توسعه منطقه ای

کتاب نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی و توسعه منطقه ای ، زهرا سادات سعیده زرآبادی ، بهسا آرین بد ، بهار آرین بد ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، تعاریف و مفاهیم توسعه منطقه ای و شهرهای کوچک ، دیدگاه ها و مکاتب فکری ، نگاهی به تجارب جهانی در ارزیابی عملکرد شهرهای کوچک ، روش تحلیل شبکه اجتماعی در تعادل بخشی و توسعه منطقه ای ، کتاب نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی و توسعه منطقه ای ، زهرا سادات سعیده زرآبادی ، بهسا آرین بد ، بهار آرین بد ، نشر جهاد دانشگاهی .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر