هیدورلوژی شهری ، آبخیزداری و مسائل اقتصادی اجتماعی

کد شناسه :18216

کتاب هیدرولوژی شهری آبخیزداری و مسائل اقتصادی اجتماعی ، آرو شارما ، ویجی پی سینگ ، سوره کارتا وراجیب باتاچارجیا ، حسین یوسفی ، ام البنین بذرافشان ، زهرا اژدری ، عمران ، کتاب پرهام ، نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر