مخاطرات محیطی

کد شناسه :1886
مخاطرات محیطی

مخاطرات محیطی تألیف : کیت اسمیت ترجمه : ابراهیم مقیمی ، شاپور گودرزی نژاد - جغرافیا - کتاب پرهام - بخش اول : ماهیت مخاطره : 1 : خطر در محیط 2 : ابعاد مصیبت 3 : ارزیابی احتمال خطر و مدیریت آن 4 : تطبیق و سازگاری در برابر مخاطره پذیرش و تقسیم زیان 5 : هماهنگی با خطر - کاهش زیان بخش دوم : تجربه های مخاطره و بازگشت به وضع قبل از آن : 6 : مخاطرات تکتونیکی زلزله ها - مخاطرات محیطی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر