نقش و جایگاه استقرار نوسنگی چاتال هویوک در باستان شناسی آسیای صغیر

کد شناسه :18827
نقش و جایگاه استقرار نوسنگی چاتال هویوک در باستان شناسی آسیای صغیر

کتاب نقش و جایگاه استقرار نوسنگی چاتال هویوک در باستان شناسی آسیای صغیر ، لیدا عشایری ، بهمن فیروزمندی ، باستان شناسی ، کتاب پرهام ، نشر مارلیک .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر