کاربرد عکس های هوایی در زمین شناسی

کد شناسه :1905
کاربرد عکس های هوایی در زمین شناسی

کاربرد عکسهای هوایی در زمین شناسی و تهیه نقشه تألیف : ابوالقاسم وامقی - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : تعاریف و مقدمات 2 : خواص هندسی عکس های هوایی 3 : دید استریوسکپی ( دیدن بعد سوم ) 4 : فتوگرامتری برای کار زمین شناسی 5 : تفسیر کلی عکس های هوایی 6 : تفسیر ساختارهای زمین شناسی 7 : تشخیص و تفسیر انواع سنگ ها بر روی عکس های هوایی 8 : تهیه نقشه های فتوژئولوژی 9 : تهیه نقشه های زمینی از عکسهای هوایی 10 : گردآوری دانسته ها و اطلاعات زمین شناسی 11 : تفسیر عکس های هوایی در بررسی آب های زیرزمینی 12 : تفسیر عکس های هوایی در رابطه با خاک - کاربرد عکس های هوایی در زمین شناسی و تهیه نقشه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر