بناهاي آبي حبيب الله بيات

کد شناسه :2059
بناهاي آبي حبيب الله بيات

بناهاي آبي (براي مجموعه كارشناسي مهندسي عمران) تأليف حبيب اله بيات - عمران - 1 : طراحي و محاسبه كانالها 2 : آشنايي با اصول طراحي ابنيه كانالي 3 : آشنايي با انواع تخليه كنترل جريان اعم از دربچه ها و شيرآلات 4 : آشنايي با انواع آبگيرها و تاسيسات مربوطه 5 :آشنايي با انواع سرريزها و چگونگي طراحي آنها 6 : ايستگاههاي پمپاژ 7 : آشنايي با ضربه قوچ و راههاي كنترل آن در ايستگاههاي پمپاژ و خطوط انتقال آب - بناهاي آبي ( براي مجموعه كارشناسي مهندسي عمران )

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر