مقاومت مصالح واحديان ويرايش 7

کد شناسه :2270
مقاومت مصالح  واحديان ويرايش 7

مقاومت مصالح تأليف : فرديناند پي بي ير ، اي راسل جانستون ، جان تي دي ولف ، ديويد اف مازوك ترجمه : فرشيد واحديان ، بهمن سلطاني - عمران - كتاب پرهام - 1 : مقدمه - مفهوم تنش 2 : تنش و كرنش - بارگذاري محوري 3 : پيچش 4 : خمش محض 5 : تحليل و طراحي تيرها براي خمش 6 : تنشهاي برشي در تيرها و عضوهاي جدار نازك 7 : تبديلهاي تنش و كرنش 8 : تنشهاي اصلي تحت يك بارگذاري معين 9 : انحراف تيرها 10 : ستونها 11 : روشهاي انرژي - مقاومت مصالح - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر