آشنايي با موزه هاي ايران

کد شناسه :231
آشنايي با موزه هاي ايران

آشنايي با موزه هاي ايران تأليف : حسين ياوري ، زينب رجبي - گردشگري - كتاب پرهام -فصل اول : 1 : تعريف موزه 2 : تقسيم بندي كشورها از نظر موزه ها 3 : معرفي ايكوم 4 : روز جهاني موزه 5 : خصوصيات فيزيكي ساختمان موزه با عملكرد صحيح 6 : تعريف محتواي موزه 7 : اهداف اصلي موزه ها و چگونگي تحقق آن 8 : موزه داري فصل دوم : 1 : مقدمه 2 : تاريخچه موزه در جهان 3 : تاريخچه موزه در ايران 4 : موزه در بينش اسلامي فصل سوم : 1 : طبقه بندي موزه ها به تفكيك نوع 2 : طبقه بندي موزه ها به تفكيك نهاد اداره كننده 3 : طبقه بندي موزه ها به تفكيك ناحيه تحت پوشش 4 : طبقه بندي موزه ها به تفكيك مخاطب 5 : طبقه بندي موزه ها به تفكيك نحوه نمايش اشيا 6 : بناهاي تبديل شده به موزه 7 : بناهايي كه به عنوان موزه ساخته شده است 8 : عوامل ايجاد فضاي مدرن در موزه 9 : وظايف موزه ها فصل چهارم : 1 : معرفي موزه هاي علوم ايران فصل پنجم : 1 : مجموعه كاخ گلستان 2 : موزه آبگينه و سفالينه 3 : كاخ موزه نياوران 4 : موزه جهان نما 5 : كاخ صاحبقرانيه 6 : كوشك احمدشاهي 7 : مجموعه - فرهنگي تاريخي سعدآباد فصل ششم : 1 : موزه هنري متروپوليتن 2 : موزه لوور 3 : موزه آرميتاژ 4 : موزه تيت مدرن لندن 5 : موزه واتيكان - ايتاليا 6 : موزه مصر - قاهره - آشنايي با موزه هاي ايران - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر