مدیریت گردشگری فرهنگی

کد شناسه :9007
مدیریت گردشگری فرهنگی

مدیریت گردشگری فرهنگی تألیف : پریسیلا بونی فیس ترجمه : محمود عبدالله زاده - گردشگری - کتاب پرهام - فصل اول : مقدمه : 1 : موقعیت گردشگری فرهنگی فصل دوم : اجزا : 1 : استفاده کننده 2 : عرضه کننده 3 : مورد فصل سوم : اهداف : 1 : جذب کردن 2 : دفع کردن 3 : آموزش و اطلاع رسانی 4 : سرگرم کردن 5 : تجاری کردن فصل چهارم : نتیجه گیری : گردشگری فرهنگی : حال و آینده - مدیریت گردشگری فرهنگی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر