آشنایی با موزه های ایران

کد شناسه :231
آشنایی با موزه های ایران

آشنایی با موزه های ایران تألیف : حسین یاوری ، زینب رجبی - گردشگری - کتاب پرهام -فصل اول : 1 : تعریف موزه 2 : تقسیم بندی کشورها از نظر موزه ها 3 : معرفی ایکوم 4 : روز جهانی موزه 5 : خصوصیات فیزیکی ساختمان موزه با عملکرد صحیح 6 : تعریف محتوای موزه 7 : اهداف اصلی موزه ها و چگونگی تحقق آن 8 : موزه داری فصل دوم : 1 : مقدمه 2 : تاریخچه موزه در جهان 3 : تاریخچه موزه در ایران 4 : موزه در بینش اسلامی فصل سوم : 1 : طبقه بندی موزه ها به تفکیک نوع 2 : طبقه بندی موزه ها به تفکیک نهاد اداره کننده 3 : طبقه بندی موزه ها به تفکیک ناحیه تحت پوشش 4 : طبقه بندی موزه ها به تفکیک مخاطب 5 : طبقه بندی موزه ها به تفکیک نحوه نمایش اشیا 6 : بناهای تبدیل شده به موزه 7 : بناهایی که به عنوان موزه ساخته شده است 8 : عوامل ایجاد فضای مدرن در موزه 9 : وظایف موزه ها فصل چهارم : 1 : معرفی موزه های علوم ایران فصل پنجم : 1 : مجموعه کاخ گلستان 2 : موزه آبگینه و سفالینه 3 : کاخ موزه نیاوران 4 : موزه جهان نما 5 : کاخ صاحبقرانیه 6 : کوشک احمدشاهی 7 : مجموعه - فرهنگی تاریخی سعدآباد فصل ششم : 1 : موزه هنری متروپولیتن 2 : موزه لوور 3 : موزه آرمیتاژ 4 : موزه تیت مدرن لندن 5 : موزه واتیکان - ایتالیا 6 : موزه مصر - قاهره - آشنایی با موزه های ایران - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر