ديناميك خاك

کد شناسه :2561
ديناميك خاك

كتاب ديناميك خاك تأليف محمدحسن بازيار و زينب قناد ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت عمران ، مهندسي زلزله ، كتاب پرهام ، كاربرد ديناميك خاك در مسائل مهندسي ، ارتعاشات سيستمهاي يك درجه آزادي ،سيستمهاي چند درجه آزادي ، انتشار امواج يك بعدي ، انتشار امواج دو و سه بعدي ، سرعت موج و مدول خاك در كرنشهاي كوچك ،مروري ، بر مهندسي زلزله طراحي پي ماشين آلات ، رفتار لرزه اي ديوارهاي حائل ، روانگرائي ،كتاب ديناميك خاك ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر