مطالعات راهبردی آمایش سرزمین - کسایی

کد شناسه :26
مطالعات راهبردی آمایش سرزمین - کسایی

مطالعات راهبردی آمایش سرزمین تألیف : میترا کسایی ، محمدرضا قادری - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مقدمه ای بر چستی و چرایی آمایش سرزمین 2 : مکاتب و پیشینه آمایش سرزمین 3 : پیشینه آمایش سرزمین در ایران 4 : فرایند آمایش سرزمین در ایران و چالش های فراروی آن 5 : نتیجه گیری ، دستاوردها و راهبردها - مطالعات راهبردی آمایش سرزمین - کتاب پرهام-

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر