زندگي اجتماعي فضاهاي شهري كوچك

کد شناسه :2661
زندگي اجتماعي فضاهاي شهري كوچك

زندگي اجتماعي فضاهاي شهري كوچك تأليف : ويليام هالينگزورث اچ وايت ترجمه : مسعود اسدي محل چالي - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : زندگي ميادين شهري كوچك 2 : فضاهاي نشستن 3 : آفتاب ، باد ، درختان و آب 4 : غذا 5 : خيابان 6 : نارضايتي ها 7 : ظرفيت موثر 8 : فضاهاي داخلي 9 : محل هاي تلاقي و فراساختارها 10 : شهرهاي كوچكتر و مكان ها 11 :گوشه نشيني هاي هنرمندان خياباني - زندگي اجتماعي فضاهاي شهري كوچك - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر