بحران حمل و نقل شهری در اقتصادهای نوظهور ، رهنما

کد شناسه :7459
بحران حمل و نقل شهری در اقتصادهای نوظهور ، رهنما

کتاب بحران حمل و نقل شهری در اقتصاد نوظهور ، دورینا پوجانی ، دامینیک استید ، محمدرحیم رهنما ، شیرین صباغی آبکوه ، شهرسازی ، کتاب پرهام ، نشر دانشگاه فردوسی مشهد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر