تبلیغات محیطی - نقش آن در تبلیغات و بازاریابی مدرن - خوشدل

کد شناسه :16005
تبلیغات محیطی - نقش آن در تبلیغات و بازاریابی مدرن - خوشدل

تبلیغات محیطی ، نقش آن در تبلیغات و بازاریابی مدرن تألیف : ریچارد نلسون ، انتونی سایکس ترجمه : فریده خوشدل ، آیدا هرمزیان - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : جایگاه نصب پوستر و پیمانکاران آن 2 : آژانس تبلیغات محیطی 3 : طراحی پوستر 4 : چاپ پوستر 5 : تبلیغات محیطی - رسانه 6 : استفاده از تبلیغات محیطی 7 : آژانس تبلیغات محیطی در عمل 8 : تعیین میزان مخاطبان پوستر 9 : گسترش مباحث 10 : جنبه های اجتماعی تبلیغات محیطی 11 : قانون برنامه ریزی شهر و کشور سال 1947 تبلیغات محیطی : نقش آن در تبلیغات و بازاریابی مدرن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر