ملاحظاتی در رابطه زبان .فرهنگ . ادراک ومحیط انسان ساخت

کد شناسه :2831
ملاحظاتی در رابطه زبان .فرهنگ . ادراک ومحیط انسان ساخت

ملاحظاتی در رابطه زبان ،فرهنگ ،ادراک و محیط انسان ساخت تألیف ناصر براتی و فرزاد زرین قلم انتشارات پرهام نقش، معماری شهرسازی ، کتاب پرهام ، بخش یکم زبان ، ادراک ،نشانه و فرهنگ ، زبان ،ادراک ،محیط و فرهنگ ، نشانه و نشانه شناسی ، مفهوم فرهنگ ، نشانه شناسی لایه ای و حوزه معنایی به مثابه متن بخش دوم بررسی پنج حوزه معنایی ، حوزه معنایی فضا و مکان ، حوزه معنایی فضاهای زندگی جمعی ، حوزه معنایی فضاهای ارتباطی ، حوزه معنایی فضاهای ارتباطی ، حوزه معنایی فضاهای سز مصنوع ، حوزه معنایی فضاهای سکونتی ، ملاحظاتی در رابطه زبان ،فرهنگ،ادراک و محیط انسان ساخت ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر