اكولوژي محمدرضا اردكاني

کد شناسه :2928
اكولوژي   محمدرضا اردكاني

اكولوژي تأليف : محمد رضا اردكاني - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : موضوع و تعاريف علم اكولوژي 2 : اكوسيستم 3 : اصول و مفاهيم انتقال ماده و انرژي در سيستم هاي اكولوژيك 4 : اصول و مفاهيم مربوط به جمعيت جامعه و روابط متقابل موجودات زنده 5 : تاثير عوامل اكولوژيكي بر رشد و پراكنش موجودات زنده 6 : آشنايي با اكولوژي محيط هاي مختلف (بيوم ها ) 7 : اكولوژي انساني - اكولوژي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر