مقدمه اي بر جغرافياي جمعيت

کد شناسه :3028
مقدمه اي بر جغرافياي جمعيت

مقدمه اي بر جغرافياي جمعيت تأليف : ويلبر زلينسكي ترجمه : فيروز جمالي - جغرافيا - كتاب پرهام - بخش اول : موضوع مورد مطالعه جغرافي دان جمعيت : 1 : حدود و محتواي جغرافياي جمعيت 2 : توجه جغرافي دان جمعيت به انسان انديشه روز (هموساپينس ) 3 : مشكلات به دست آوردن كاربرد آمار و اطلاعات بخش دوم : توزيع جمعيت جهان : 4 : چند تجربه مقدماتي در بيان مطلب 5 اثر عوامل اقتصادي بخش سوم : گونه شناسي مناطق جمعيتي : 7 : روابط متقابل ميان خصايص جمعيتي 8 : شيو هاي فرهنگي براي منطقه بندي جمعيتها 9 : سير تكامل اجتماعي - اقتصادي انسان 10 : مناطق جمعيتي و دنياي وسيع تر 11 : موازنه مردم و منابع 12 : مناطق جمعيت - مقدمه اي بر جغرافياي جمعيت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر