مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

کد شناسه :3028
مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت

مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت تألیف : ویلبر زلینسکی ترجمه : فیروز جمالی - جغرافیا - کتاب پرهام - بخش اول : موضوع مورد مطالعه جغرافی دان جمعیت : 1 : حدود و محتوای جغرافیای جمعیت 2 : توجه جغرافی دان جمعیت به انسان اندیشه روز (هموساپینس ) 3 : مشکلات به دست آوردن کاربرد آمار و اطلاعات بخش دوم : توزیع جمعیت جهان : 4 : چند تجربه مقدماتی در بیان مطلب 5 اثر عوامل اقتصادی بخش سوم : گونه شناسی مناطق جمعیتی : 7 : روابط متقابل میان خصایص جمعیتی 8 : شیو های فرهنگی برای منطقه بندی جمعیتها 9 : سیر تکامل اجتماعی - اقتصادی انسان 10 : مناطق جمعیتی و دنیای وسیع تر 11 : موازنه مردم و منابع 12 : مناطق جمعیت - مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر