ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در استرالیا

کد شناسه :3049
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در استرالیا

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در استرالیا تألیف : ایان توماس ترجمه : منوچهر طبیبیان - جغرافیا - کتاب پرهام - 1 : سابقه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی 2 : ارزیابی پیامدهای زیست محیطی : مضمون و محتوا 3 : شیوه های مختلف ارزیابی پیامدهای زیست محیطی 4 : سیمای عمومی 5 : موضوع جهانی 6 : روشهای EIA در استرالیا 7 : مضامین و محتوای گزارش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی 8 : تعیین پیامدها برای تدوین گزارش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی 9 : گام نهادن در مسیر ارزیابی پیامدهای زیست محیطی 10 : آینده EIA ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در استرالیا - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر