سرشكني به روش كمترين مربعات و آزمون هاي فرض

کد شناسه :3120
سرشكني به روش كمترين مربعات و آزمون هاي فرض

سرشكني به روش كمترين مربعات و آزمونهاي فرض تأليف مسعود مشهدي حسينعلي ، انتشارات دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ، عمران ، نظريه اشتباه ها ، تحليل واريانس و جبر خطي ، كتاب پرهام ، مروري بر جبر خطي ، مراحل انجام يك پروژه نقشه برداري ، سرشكني خطاهاي اتفاقي مشاهدات به كمك مدل پارامتريك ، سرشكني خطاهاي اتفاقي مشاهدات به كمك مدل شرط ، تبديل مشاهدات با وزن p به مشاهدات با وزن واحد ، سرشكني خطاهاي اتفاقي مشاهدات به كمك مدل تركيبي ، سرشكني خطاهاي اتفاقي مشاهدات به كمك قيود مجهولات ، سرشكني خطاهاي اتفاقي مشاهدات همراه با پارامترهاي وزن دار ، سرشكني به روش هاي ترتيبي و هلمرت ولف ، فيلترينگ كالمن ، آزمون هاي آماري و تعيين فواصل اطمينان ، كتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر