سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض

کد شناسه :3120
سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض

سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمونهای فرض تألیف مسعود مشهدی حسینعلی ، انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ، عمران ، نظریه اشتباه ها ، تحلیل واریانس و جبر خطی ، کتاب پرهام ، مروری بر جبر خطی ، مراحل انجام یک پروژه نقشه برداری ، سرشکنی خطاهای اتفاقی مشاهدات به کمک مدل پارامتریک ، سرشکنی خطاهای اتفاقی مشاهدات به کمک مدل شرط ، تبدیل مشاهدات با وزن p به مشاهدات با وزن واحد ، سرشکنی خطاهای اتفاقی مشاهدات به کمک مدل ترکیبی ، سرشکنی خطاهای اتفاقی مشاهدات به کمک قیود مجهولات ، سرشکنی خطاهای اتفاقی مشاهدات همراه با پارامترهای وزن دار ، سرشکنی به روش های ترتیبی و هلمرت ولف ، فیلترینگ کالمن ، آزمون های آماری و تعیین فواصل اطمینان ، کتاب پرهام

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر