مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

کد شناسه :3127
مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری تألیف : اسماعیل شیعه - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مفهوم شهر و شهرسازی 2 : تحولات شهرنشینی 3 : تحولات شهرسازی 4 : برنامه ریزی و انواع آن 5 : روش مطالعه وضع موجود شهر 6 : ارائه برنامه ها و راه حلها 7 : برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری 8 : ضوابط گسترش زمین و تاسیسات زیربنایی 9 : تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی و طبیعی در طرحها و برنامه ها 10 : نواحی مسکونی - مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر