شرح جريان هاي فكري معماري

کد شناسه :3129
شرح جريان هاي فكري معماري

شرح جريان هاي فكري معماري و شهرسازي در ايران معاصر - نوشته محسن حبيبي و زهرا اهري و ... - شهرسازي و معماري - كتاب پرهام - 1 : سالهاي1256-1275 ش اولين پژواك نو وارگي در معماري و شهرسازي ايران -سبك تهران 2 : سالهاي 1310-1320 ش اولين پژواك نوآوري (مدرنيسم )و دومين پژواك نو وارگي (مدرنيته ) الگوي تهران 3 : سال هاي 1340-1357 ش نوپردازي (مدرنيزاسيون ) يكسويه ( از بالا به پايين ) 4 : سال هاي 1360-1380 ش نوپردازي (مدرنيزاسيون) دوسويه - شرح جريان هاي فكري معماري و شهرسازي در ايران معاصر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر