شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن - اعتضادی

کد شناسه :3133
شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن - اعتضادی

شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن تألیف : واتسلاف اوستروفسکی ترجمه : لادن اعتضادی - شهرسازی - کتاب پرهام -بخش اول : خاستگاه ها بخش دوم : اندیشه های نو : 1 : آرتور و سوریا و شهر خطی 2 : ابنزرهاوارد و باغشهر 3 : تونی گارنیه و شهرصنعتی 4 : اوژن هنارد و دگرگونی شهرهای بزرگ 5 : لوکوربوزیه و شهر درخشان ( شهر شعاعی ) 6 : خانه سازی برای عموم و روشهای منطقی استقرار بناها در زمین 7 : واحدهای شهری 8 : از شهرهای متراکم تا شهرهای پراکنده 9 : شوروی در نخستین سالهای پس از انقلاب 10 : CIAM و منشور آتن - شهرسازی معاصر از نخستین سرچشمه ها تا منشور آتن - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر