تحلیل فضاهای شهری

کد شناسه :3138
تحلیل فضاهای شهری

تحلیل فضاهای شهری تألیف : سیدحسین بحرینی - شهرسازی - کتاب پرهام - سابقه استفاده از روش های تحلیلی در طراحی شهری - تحلیل فضایی - اثبات فرضیه و تفسیر نتایج از دید طراحی شهری - عدم وجود یک نظام منطقی و منسجم برای حمل و نقل سواره - ضوابط و ایده های کلی طراحی - مسائل خاص هر فضا و ایده هایی برای طراحی - میدان انقلاب - چهارراه ولیعصر - چهارراه جمهوری - میدان مخبرالدوله - میدان شوش - میدان گمرک - میدان امام(توپخانه ) - تحلیل فضاهای شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر