تئوري شكل شهر

کد شناسه :3145
تئوري شكل شهر

تئوري شكل شهر تأليف : كوين لينچ ترجمه : سيد حسين بحريني - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : ارزشها و شهرها 1 : ارزشهاي شكل در تاريخ شهر 2 : شكل شهر چيست و چگونه ساخته ميشود ؟ 3 : بين بهشت و دوزخ 4 : سه تئوري هنجاري 5 : ولي آيا يك تئوري كلي هنجاري ممكن است ؟ بخش دوم : تئوري شكل خوب شهر : 6 : محورهاي عملكرد 7 : سرزندگي 8 : معني 9 : تناسب 10 : دسترسي 11 : نظارت و اختيار 12 : كارايي و عدالت بخش سوم : چند كاربرد 13 : اندازه شهر و تفكر محله 14 : رشد و حفاظت 15 : بافتها و شبكه هاي شهري 16 : مدلهاي شهري و طراحي شهري 17 : مكاني تخيلي - تئوري شكل شهر - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر