روش های علمی تحلیل مسائل شهری

کد شناسه :3146
روش های علمی تحلیل مسائل شهری

روش های علمی تحلیل مسائل شهری تألیف : آنتونی کاتانیزی ترجمه : منوچهر مزینی - شهرسازی - کتاب پرهام - فصل اول : روش علمی : 1 : روش علمی و تحلیل مسائل شهری فصل دوم : مدلهای پیشگویانه و برآوردی 2 : روش های ماتریسی 3 : مدل های خطی 4 : مدلهای غیرخطی 5 : مدلهای احتمالی فصل سوم : مدلهای بهینه ای : 6 : حساب کلاسیک و بهینه جوئی 7 : برنامه نویسی خطی 8 : برنامه نویسی غیر خطی ، پویا وستکاستیک فصل چهارم : مانش : 9 : مانش 10 : بازی فصل پنجم : سیستم اطلاعاتی شهری : 11: سیستم اطلاعاتی شهری - روش های علمی تحلیل مسائل شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر