شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در کازرون

کد شناسه :3241
شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در کازرون

شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در کازرون تألیف : کرامت اله زیاری انتشارات : گنج هنر - شهرسازی - 1کتاب پرهام - : بوم شناسی شهرستان کازرون 2 : بررسی های اجتماعی و اقتصادی 3 : حوزه نفوذ و رابطه شهر و روستا در کازرون 4 : ساخت شهر کازرون 5 : تحولات و توسعه شهرنشینی در کازرون 6 : جهت گیری توسعه و آمایش شهر کازرون - شهرنشینی و برنامه ریزی شهری در کازرون - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر