مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی - نظر پور

کد شناسه :3150
مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی - نظر پور

مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی تألیف : محمد نظرپور - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : مدرنیته چیست ؟ 2 : مدرنیته متعلق به کجاست ؟ 3 : پایان مدرنیته فرا رسیده است 4 : نسبت ما با مدرنیته چیست ؟ 5 : تکلیف ما با مدرنیته چیست ؟ 6 : مفهوم مدرنیته ایرانی چیست ؟ 7 : شهر و مدرنیته 8 : تکلیف شهر و شهرسازی ما با مدرنیته چیست ؟ 9 : مفهوم مدرنیته ایرانی در شهر و شهرسازی چیست ؟ 10 : تبیین ویژگی های جامعه شناسانه و شهرسازانه مدرنیته ایرانی - مدرنیته ایرانی و ره آورد آن در شهرسازی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر