آفرينش محلات ومكان ها درمحيط

کد شناسه :3158
آفرينش محلات ومكان ها درمحيط

آفرينش محلات و مكان ها در محيط انسان ساخت تأليف ديويد چپ من ترجمه شهرزاد فريادي و منوچهر طبيبيان - بخش اول : توسعه سكونتگاه ها 1 : طبيعت وسكونتگاه 2 : سكونتگاه ها و رشد 3 : مكان ها ي شهري متجدد بخش 2 : كيفيات مكان ها 4 : عدالت و دسترسي 5 : تنوع و سرزندگي 6 : محيط زيست و فضا بخش 3 : خلق مكان هاي دوستانه براي مردم 7 : سياست عمومي و برنامه ريزي 8 : مداخله و كنش جامعه 9 : نوسازي و بازسازي 10 : ايجاد ارتباط - آفرينش محلات و مكان ها در محيط انسان ساخت - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر