محیط و رفتار اجتماعی

کد شناسه :3160
محیط و رفتار اجتماعی

محيط و رفتار اجتماعي : خلوت فضاي شخصي قلمرو ازدحام نوشته ايروين آلتمن ترجمه علي نمازيان - 1 : مقدمه 2 : خلوت : تعاريف و ويژگي ها 3 : سازو كارها و كاركردهاي خلوت 4 : فضاي شخصي : معنا روشها و نظريه ها 5 : عوامل مرتبط با فضاي شخصي 6 : تجاوز مجاورت و جنبه هاي جبراني فضاي شخصي 7 : رفتار مربوط به قلمرو : مفاهيم 8 : رفتار مربوط به قلمرو : دانش متكي بر پژوهش 9 : ازدحام : تعريف نظريه ها و روش ها 10 : آثار ازدحام و تراكم 11 : آثار مفاهيم چهارگانه بر طراحي محيطي محيط و رفتار اجتماعي خلوت فضاي شخصي قلمرو ازدحام - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر