از زمان و معماری - چ 10

کد شناسه :3287
از زمان و معماری - چ 10

از زمان و معماري تأليف : منوچهر مزيني - معماري - كتاب پرهام - فصل اول : 1 : تكنولوژي و تأثيرات آن در معماري 2 : نهضتهاي مؤثر در پيدايش مدرنيسم در معماري 3 : نهضتهاي هنري و معماري مؤثر در گرايشهاي امروز 4 : نقش مدارس معماري در تجلي و رواج مدرنيسم فصل دوم : 1 : فرانك لويد رايت 2 : لوكوربوزيه : روح ناآرام 3 : ميس ون دررو : كمال خواه و استاد تركيب آهن و شيشه 4 : آلوارآلتو : رواني و آزادي فرم 5 : لوئي كان : پيشرفت يا بازگشت به گذشته فصل 3 : 1 : نگاهي به اوضاع جهان در حال حاضر 2 : اقتصاد ، جامعه شناسي ، سياست 3 : پيشرفتهاي علمي در عصر جديد و در حال حاضر 4 : گرايشهاي جديد در فلسفه 5 : تأثير دگرگوني ها بر علم ، هنر و معماري فصل چهارم : بررسي و تعريف چند اصطلاح رايج : مدرنيسم ، ليت مدرنيسم ، پست مدرنيسم فصل پنجم : 1 : بروتاليسم 2 : بروتاليسم در آثار معماران انگليسي 3 : تنديسگرايي در معماري 4 : سازه گرايي در معماري 5 : بسط و پيشرفت سازه گرايي در معماري 6 : آميزه اي از تنديسگرايي و سازه گرايي 7 : چيرگي عوامل سازه و تكنولوژي در معماري 8 : افراط در به كارگيري شيشه فصل ششم : دگرگوني در معماري فصل هفتم : تجليات تازه ديگر - از زمان و معماري - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر