برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچک

کد شناسه :3670
برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچک

برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچک تألیف و ترجمه : غلامرضا خسرویان - کتاب پرهام - شهرسازی - 1 : فاکتورهای اساسی شهر 2 : برنامه ریزی معماری شهرهای کوچک 3 : ویژگی های اقتصادی ، صنعتی شهرهای کوچک 4 : برنامه ریزی شهری در ایران - برنامه ریزی و ساخت شهرهای کوچک - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر