به سوی شهرهای سالم

کد شناسه :8337
به سوی شهرهای سالم

به سوی شهرهای سالم تألیف :پگی ادوارد ، آگیس توروس ترجمه : مهدی دهقان منشادی - شهرسازی - کتاب پرهام - پیامهای کلیدی : 1 : زندگی فعال ، سلامتی و مدیریت محلی 2 : فعالیت بدنی : یک سرمایه گذاری حیاتی 3 : تنگناها و فرصت ها در محیط مصنوع 4 : تنگناها و فرصت ها در محیط اجتماعی 5 : توجه ویژه به نیازهای گروه های جمعیتی 6 : محل فعالیت های بدنی 7 : برنامه ریزی برای وزن سالم 8 : جمع بندی - به سوی شهرهای سالم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر