باستانشناسی غرب ایران

کد شناسه :3760
باستانشناسی غرب ایران

باستان شناسی غرب ایران تألیف : فرانک هول ، رابرت شاخت ترجمه : زهرا باستی - باستان شناسی - کتاب پرهام - 1 : موضوعات و مشکلات باستان شناسی ایران 2 : باستان شناسی دوره روستانشینی 3 : زیستگاه و جامعه در دوره روستانشینی 4 : سازمان متغیر دستگاه اداری اوروک در دشت شوشان 5 : پسکرانه های شوشان در دوران شکل گیری حکومتهای نخستی 6 : دوره شوش 7 : فرهنگهای تاریخی اولیه 8 : گودین و گاهنگاری غرب مرکز ایران در حدود 2600 -1400 ق م 9 : عصر آهن 10 : غرب ایران در دوره پارت - ساسانی : تغییر شاهنشاهی 11 : نه هزار سال تغییر اجتماعی در غرب ایران - باستان شناسی غرب ایران - کتاب پرهام - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر