باستانشناسی غرب ایران

کد شناسه :3760
باستانشناسی غرب ایران

باستان شناسي غرب ايران تأليف : فرانك هول ، رابرت شاخت ترجمه : زهرا باستي - باستان شناسي - كتاب پرهام - 1 : موضوعات و مشكلات باستان شناسي ايران 2 : باستان شناسي دوره روستانشيني 3 : زيستگاه و جامعه در دوره روستانشيني 4 : سازمان متغير دستگاه اداري اوروك در دشت شوشان 5 : پسكرانه هاي شوشان در دوران شكل گيري حكومتهاي نخستي 6 : دوره شوش 7 : فرهنگهاي تاريخي اوليه 8 : گودين و گاهنگاري غرب مركز ايران در حدود 2600 -1400 ق م 9 : عصر آهن 10 : غرب ايران در دوره پارت - ساساني : تغيير شاهنشاهي 11 : نه هزار سال تغيير اجتماعي در غرب ايران - باستان شناسي غرب ايران - كتاب پرهام - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر