آمایش شهری با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور - پوراحمد

کد شناسه :14756
آمایش شهری با تاکید بر توسعه حمل و نقل محور - پوراحمد

آمایش شهری با تأکید بر توسعه حمل و نقل محور تألیف : احمد پوراحمد ، مسلم ضرغام فرد ، امیرحسین خادمی - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : نوشهرگرایی 2 : توسعه محله سنتی 3 : توسعه حمل و نقل محور 4 : مطالعه موردی - آمایش شهری با تأکید بر توسعه حمل و نقل محور - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر