جغرافياي روستايي

کد شناسه :4188
جغرافياي روستايي
موجود نیست

جغرافياي روستايي (فرايندها ، واكنش ها و تجربه هاي بازساخت روستايي ) تأليف : مايكل وودز ترجمه : محمدرضا رضواني ، صامت فرهادي - جغرافيا - كتاب پرهام - بخش اول : معرفي جغرافياي روستايي : 1 : تعريف روستا 2 : شناخت روستا بخش دوم : فرايندهاي بازساخت روستايي : 3 : جهاني شدن ، تجدد و جهان روستايي 4 : تحول كشاورزي 5 : تغيير اقتصاد روستايي 6 : تحول اجتماعي و جمعيتي 7 : تغيير اجتماعات محلي ، بازساخت خدمات روستايي 8 : تغيير زيست محيطي و نواحي روستايي بخش سوم : واكنش ها به بازساخت روستايي : 9 : سياست روستايي و واكنش به بازساخت 10 : توسعه و تجديد حيات روستايي 11 : حكمروايي روستايي 12 : فروش نواحي روستايي 13 : حفاظت از نواحي روستايي 14 : تضادهاي روستايي بخش چهارم : تجربه هاي بازساخت روستايي 15 : تغيير شيوه زندگي روستايي 16 : زندگي در نواحي روستايي : مسكن ، سلامت و جرايم 17 : بزرگ شدن و پيرشدن در نواحي روستايي 18 : كار در نواحي روستايي 19 : ابعاد پنهان زندگي روستايي ، فقر و انزواي اجتماعي 20 : زندگي روستايي ، قوميت و هويت ملي 21 : شيوه هاي بديل زندگي روستايي بخش پنجم : نتيجه گيري : 22 : تفكر دوباره نسبت به روستا - جغرافياي روستايي (فرايندها ، واكنش ها و تجربه هاي بازساخت روستايي ) - كتاب پرها م -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر