اجرای ساختمانهای بتن آرمه چ9

کد شناسه :4544
اجرای ساختمانهای بتن آرمه چ9

اجراي ساختمان هاي بتن آرمه نوشته مهدي قاليبافيان و كاميار سلطاني عربشاهي - عمران و ساختمان - بخش اول كارهاي عمومي بتني 1: اصول اجراي ساختمان ها 2 : شناخت بتن و مواد متشكله آن 3 : تدارك مصالح متشكله بتن 4 : بتن تازه 5 : بتن سخت شده 6 : قالب بندي 7 : آرماتوربندي 8 : بهسازي - بخش دوم كارهاي خاص بتني 9 : بتن پمپ و بتن پاشي 10 : بتن مكيده بتن پيش آكنده 11 : ايمني - اجراي ساختمانهاي بتن آرمه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر