اجرای ساختمانهای بتن آرمه چ9

کد شناسه :4544
اجرای ساختمانهای بتن آرمه چ9

اجرای ساختمان های بتن آرمه نوشته مهدی قالیبافیان و کامیار سلطانی عربشاهی - عمران و ساختمان - بخش اول کارهای عمومی بتنی 1: اصول اجرای ساختمان ها 2 : شناخت بتن و مواد متشکله آن 3 : تدارک مصالح متشکله بتن 4 : بتن تازه 5 : بتن سخت شده 6 : قالب بندی 7 : آرماتوربندی 8 : بهسازی - بخش دوم کارهای خاص بتنی 9 : بتن پمپ و بتن پاشی 10 : بتن مکیده بتن پیش آکنده 11 : ایمنی - اجرای ساختمانهای بتن آرمه - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر