جستاری در هنگام فراغت ج2: نگاهی به سفر و جهانگردی

کد شناسه :4620
جستاری در هنگام فراغت ج2: نگاهی به سفر و جهانگردی

جستاری در هنگام فراغت : سفر و جهانگردی تألیف : صلاح الدین محلاتی - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : زمینه های جغرافیایی و تاریخی 2 : جاذبه های ایران - ایران کانون بالقوه جذب جهانگردی 3 : نگاهی به پیشینه جهانگردی و مهمان نوازی ایرانیان 4 : سازماندهی جهانگردی نوین در ایران 5 : نگاهی به ساختار و تغییرات اداری ، هدف ها و برنامه ها و کارکرد بخش جهانگردی 6 : سیاست و برنامه اجرایی برای رسیدن به هدف ها 7 : برنامه اجرایی و عملیاتی برای تحقق اهداف کمب 1386 - 8 : آمار جهانگردی در ایران 9 : تسهیلات جهانگردی در ایران 10 : تنگناها و سختی های جهانگردی و مسافرت در ایران و پیشنهادها - جستاری در هنگام فراغت : سفر و جهانگردی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر