جستاری در هنگام فراغت ج2: نگاهی به سفر و جهانگردی

کد شناسه :4620
جستاری در هنگام فراغت ج2: نگاهی به سفر و جهانگردی
موجود نیست

جستاري در هنگام فراغت : سفر و جهانگردي تأليف : صلاح الدين محلاتي - گردشگري - كتاب پرهام - 1 : زمينه هاي جغرافيايي و تاريخي 2 : جاذبه هاي ايران - ايران كانون بالقوه جذب جهانگردي 3 : نگاهي به پيشينه جهانگردي و مهمان نوازي ايرانيان 4 : سازماندهي جهانگردي نوين در ايران 5 : نگاهي به ساختار و تغييرات اداري ، هدف ها و برنامه ها و كاركرد بخش جهانگردي 6 : سياست و برنامه اجرايي براي رسيدن به هدف ها 7 : برنامه اجرايي و عملياتي براي تحقق اهداف كمب 1386 - 8 : آمار جهانگردي در ايران 9 : تسهيلات جهانگردي در ايران 10 : تنگناها و سختي هاي جهانگردي و مسافرت در ايران و پيشنهادها - جستاري در هنگام فراغت : سفر و جهانگردي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر