درس گفتار مبانی نظری معماری (عینکمان را خودمان بسازیم)

کد شناسه :4802
درس گفتار مبانی نظری معماری (عینکمان را خودمان بسازیم)

درس گفتار مبانی نظری معمای : عینکمان را خودمان بسازیم تألیف : سیدغلامرضا اسلامی - معماری - کتاب پرهام - 1 : مدل سازی فکری 2 : سامانه و ساختار 3 : روش تحقیق 4 : روش های نقادی و ارزیابی 5 : فلسفه ، منطق و علم 6 : نقدی بر دیالکتیک 7 : نظریه توسعه درون زا 8 : فرآیند طراحی - درس گفتار مبانی نظری معماری : عینکمان را خودمان بسازیم - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر