روان شناسی توریستی

کد شناسه :4863
روان شناسی توریستی

روان شناسی توریستی تألیف : گولیلمو گولتا ترجمه : محمدحسن افضلی نژاد - گردشگری - کتاب پرهام - 1 : جهانگردی و روان شناسی 2 : مختصری از تاریخچه جهانگردی 3 : انگیزه های توریستی 4 : روند تصمیم گیری در جهانگردی 5 : جهانگرد در مقصد 6 : خودیابی در مسافرت 7 : جرائم جنایات و قربانیها ، در ارتباط با توریسم 8 : دهکده توریستی : نهادی است اجتماعی 9 : نظام ساختاری توریسم 10 : جهانگردی و علاقه های ویژه 11 : توریسم و تغذیه 12 : جهانگردی و رضایت خاطر ناشی از آن - روان شناسی توریستی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر