دوبي سريع ترين شهر دنيا

کد شناسه :501
دوبي سريع ترين شهر دنيا

دبي ، سريعترين شهر دنيا تأليف : جيم كرين ترجمه : هرمز همايون پور - شهرسازي - كتاب پرهام - بخش اول : دوبي تكان مي خورد : 1 : شن زار 2 : بندري آزاد در صحرا رشد مي كند 3 : نفت ، بردگان و شورش بخش دوم : دوبي بر مي آيد : 4 : اين دنياي شيخ راشد است - ما فقط در آن زندگي مي كنيم 5 : راه چيرگي و برتري 6 : سرعت دادن به دو ماراتون 7 : نيل به شهرت كم و بيش 8 : گسترده شدن و بالا رفتن 9 : الماس ها ، دوبي و صهيونيست ها 10 : شيخ محمد : زاده شدن براي حكمراني بخش سوم : انفجار : سراشيبي : 11 : رنج هاي كارگران 12 : سكس و برده داري 13 : مصيبت تهويه مطبوع 14 : جاده هاي بي قانون بخش چهارم : چالش دوبي : 15 : خطر پيش رو 16 : دموكراسي و تروريسم 17 : درگير بين امريكا و ايران 18 : معناي دوبي - دوبي ، سريعترين شهر دنيا - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر