ابزارهای حل مسئله

کد شناسه :5175
ابزارهای حل مسئله

ابزارهای حل مسأله ، راهنمای عملی برای تصمیم گیران ، مدیران و برنامه ریزان تألیف : والتر جی میخالسکی ترجمه : رضا احمدیان ، صالح قربانی - شهرسازی - کتاب پرهام - فصل 1 : ابزارها فصل 2 : تحلیل و بررسی (AT ) فصل 3 : اجرا و اعمال تغییر ( CI ) فصل 4 : برنامه ریزی و ارائه ( PP ) فصل 5 : جمع آوری اطلاعات (DC ) فصل 6 : ایده پردازی ( IG ) فصل 7 : ارزیابی و انتخاب ( ES ) فصل 8 : تصمیم گیری ( DM ) فصل 9 : ساختار تیمی ( TB ) - ابزارهای حل مسأله ، راهنمای عملی برای تصمیم گیران ، مدیران و برنامه ریزان - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر