ابزارهای حل مسئله

کد شناسه :5175
ابزارهای حل مسئله

ابزارهاي حل مسأله ، راهنماي عملي براي تصميم گيران ، مديران و برنامه ريزان تأليف : والتر جي ميخالسكي ترجمه : رضا احمديان ، صالح قرباني - شهرسازي - كتاب پرهام - فصل 1 : ابزارها فصل 2 : تحليل و بررسي (AT ) فصل 3 : اجرا و اعمال تغيير ( CI ) فصل 4 : برنامه ريزي و ارائه ( PP ) فصل 5 : جمع آوري اطلاعات (DC ) فصل 6 : ايده پردازي ( IG ) فصل 7 : ارزيابي و انتخاب ( ES ) فصل 8 : تصميم گيري ( DM ) فصل 9 : ساختار تيمي ( TB ) - ابزارهاي حل مسأله ، راهنماي عملي براي تصميم گيران ، مديران و برنامه ريزان - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر