مديريت حس منطقه

کد شناسه :5176
مديريت حس منطقه

مديريت حس منطقه تأليف : لينچ كوين ترجمه : مرجان بابائي - شهرسازي - كتاب پرهام - مديريت حس منطقه - چه كسي آن را اداره مي كند ؟ براي چه ؟ احساس كردن و عمل كردن - تصور مكان و زمان - محيط ها و ارتباط - درك زندگي - زمنيه ها و محدوديت ها - زمينه اجرايي و قانوني مديريت حسي - انواع فعاليت هاي منطقه اي - تشخيص - سياست - قانون گذاري - طراحي - استراتژي براي ارزيابي و اقدام -مرحله آغازين - سه مسير - بخش ثابت - برخي موضوعات متداول - اولويت ها - حفاظت - سياست - علم و احساس - پيوست 1 : نمونه هاي انجام شده تا امروز - پيوست 2 : شرحي بر انواع روش ها - پيوست 3 : شواهد و مستندات - پيوست 4 : نمونه هاي تفصيلي اما فرضي از كيفيت حسي در مطالعات منطقه اي - مديريت حس منطقه - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر