کاربرد GISدر برنامه ریزی شهری

کد شناسه :5220
کاربرد GISدر برنامه ریزی شهری

کاربرد GIS در برنامه ریزی شهری تألیف : مصطفی قدمی ، محمدرضا کنعانی ، مرتضی شعبانی - شهرسازی - کتاب پرهام - فصل 1 : آشنایی با Arc Catalog فصل 2 : پایگاه داده ی مکانی فصل 3 : Feature Dataset فصل 4 : کلاس عوارض فصل 5 : Shapefile فصل 6 : dBADE Table فصل 7 : آشنایی با نرم افزار Arc Map فصل 8 : اضافه کردن لایه فصل 9 : کار با لایه ها فصل 10 : کار با جداول فصل 11 : کار با سبک عوارض ( Style ) فصل 12 : کار با نماد عوارض ( Symbol ) فصل 13 : برچسب گذاری عوارض ( labeling ) فصل 14 : کار با نمودار Graph فصل 15 : کار با گزارشات فصل 16 : ایجاد نقشه layout فصل 17 : چاپ نقشه فصل 18 : ذخیره نقشه فصل 19 : ذخیره پروژه فصل 20 : آشنایی با جعبه ابزار Arc toolbox فصل 21 : جعبه ابزار Analysis فصل 22 : جعبه ابزار conversion فصل 23 : جعبه ابزار Data Management فصل 24 : آشنایی با ابزارهای تحلیل فضایی فصل 25 : جعبه ابزار 3D Analyst فصل 26 : جعبه ابزار Spatial Analyst فصل 27 : تحلیل شبکه Network Analysis فصل 28 : آشنایی با نرم افزار ArcScene فصل 29 : نوار ابزارها فصل 30 : نمایش سطوح رستری (عملیات Drape ) فصل 31 : خصوصیات و تنظیمات صفحه نمایش فصل 32 : تهیه خروجی فصل 33 : تمرین های کاربردی : تولید نقشه کاربری زمین شهری ، برآورد هزینه آزادسازی یک خط پروژه به منظور ساخت خیابان جدید ، برآورد حجم مالی مورد نیاز جهت ساماندهی بافت فرسوده ، مدیریت بحران در جهت شناسایی و ساماندهی خطرات احتمالی سیلاب شهری ، شناسایی شیوع و پراکندگی بیماری سل در سطح منطقه ، شبیه سازی ارتفاعی سکونتگاه های شهری ، شناسایی مناطق همگن ( اقتصادی یا اجتماعی ) ، شناسایی و پهنه بندی انواع کاربردهای ناسازگار ، الگوی توزیع فضایی جمعیت ، بررسی کیفیت زندگی بر اساس شاخص دسترسی به خدمات عمومی - کاربرد gis در برنامه ریزی شهری - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر