نظریه ی برنامه ریزی از مباحثه ی سیاسی

کد شناسه :5248
نظریه ی برنامه ریزی از مباحثه ی سیاسی

نظریه برنامه ریزی : از مباحثه ی سیاسی تا بازسازی روش شناختی تألیف : فرانکو آرکی بوجی ترجمه : بهزاد ملک پور اصل - شهرسازی - کتاب پرهام - 1 : نظریه برنامه ریزی : بازسازی یا خاک سپاری 2 : در جستجوی یکپارچگی : تجربه ناموفق گذشته 3 : به سوی انتظام نوین یکپارچه ی برنامه ریزی 4 : ریشه های نخست انتظام نوین 5 : برخی از موضوع های یکپارچه ی انتظام نوین برنامه ریزی 6 : علم برنامه ریزی : مفروضات پایه و چارچوب منطقی مرجع 7 : آینده سیستم های برنامه ریزی ملی : برخی گام های نوین 8 : ارزش گذاری برنامه و برنامه ریزی : برخی تله های شناخته شده و نادیده گرفته شده 9 : نتیجه گیری - نظریه برنامه ریزی : از مباحثه سیاسی تا بازسازی روش شناختی - کتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر