نظریه ی برنامه ریزی از مباحثه ی سیاسی

کد شناسه :5248
نظریه ی برنامه ریزی از مباحثه ی سیاسی

نظريه برنامه ريزي : از مباحثه ي سياسي تا بازسازي روش شناختي تأليف : فرانكو آركي بوجي ترجمه : بهزاد ملك پور اصل - شهرسازي - كتاب پرهام - 1 : نظريه برنامه ريزي : بازسازي يا خاك سپاري 2 : در جستجوي يكپارچگي : تجربه ناموفق گذشته 3 : به سوي انتظام نوين يكپارچه ي برنامه ريزي 4 : ريشه هاي نخست انتظام نوين 5 : برخي از موضوع هاي يكپارچه ي انتظام نوين برنامه ريزي 6 : علم برنامه ريزي : مفروضات پايه و چارچوب منطقي مرجع 7 : آينده سيستم هاي برنامه ريزي ملي : برخي گام هاي نوين 8 : ارزش گذاري برنامه و برنامه ريزي : برخي تله هاي شناخته شده و ناديده گرفته شده 9 : نتيجه گيري - نظريه برنامه ريزي : از مباحثه سياسي تا بازسازي روش شناختي - كتاب پرهام -

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر